Chính sách chung

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Công ty TNHH DMCK thực hiện hoạt động và vận hành website. Thành viên trên website là các khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập tài khoản để mua sản phẩm.

– Khách hàng tham gia hoạt động mua hàng cung cấp thông tin tin cậy, đưa ý kiến và bình luận về dịch vụ đúng với quy định của pháp luật.

– Các hoạt động trên trang web DMCK Vietnam phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

– Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng. Thành viên có thể mua sản phẩm theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên website.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Công ty TNHH DMCK