Danh sách 200 Khách hàng nhận quà từ DV Lã Thanh Huyền (24/03/2020)

  • 2020-05-15 11:08:32

DMCK xin chúc tất cả các khách hàng có tên dưới đây đã may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền như sau:

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 1

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 2

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 3

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 4

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 5

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 6

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 7

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 8

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 9

Danh sách khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Diễn viên Lã Thanh Huyền 10

Cảm ơn quý khách hàng đã nhiệt tình tham gia chương trình. Còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác diễn ra trong thời gian tới, quý khách hàng hãy cùng theo dõi và tham gia để có cơ hội nhận được nhiều quà tặng khác từ DMCK nhé!